Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Petiție pentru salvarea Casei General Gheorghe Cantacuzino din Str. Gutenberg nr. 3
image

Petitie: "Petiție pentru salvarea Casei General Gheorghe Cantacuzino din Str. Gutenberg nr. 3"

Facebook share

Subsemnaţii, aducem la cunostinta MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR - COMISIA NATIONALA A MONUMENTELOR ISTORICE // PRIMARIA SECTORULUI 5 // PRIMARIA CAPITALEI - PRIMAR GENERAL SORIN OPRESCU // PREFECTUL CAPITALEI, următoarele:

La data de 22.06.2009, primăria Sectorului 5 a emis autorizaţia de desfiinţare nr. 247, avînd ca obiect imobilul situat în str. Gutenberg nr. 3 avînd ieşire şi în Splaiul Indepenţei nr. 30.
Asociaţia pentru memorie Identitară "Carpaţii" a luat cunoştinţă de existenţa acestei autorizaţii de desfiinţare în 04.01.2010, în urma contactării firmei Gis Group, care se ocupă cu intermedierea vânzării imobilului.

La data de 11.01.2010, Asociaţia pentru Protecţia şi Documentarea Monumentelor şi Patrimoniului din România (PRO_DO_MO), a depus la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti, cererea cu Nr. 37, de clasare în regim de urgenţă pentru imobilul aflat în discuţie.
Din argumentaţia cuprinsă în cererea de clasare a Asociaţiei PRO_DO_MO reţinem următoarele: „Imobilele au o valoare istorică ridicată, fiind pe vremuri reședința generalului Gheorghe Zizi Cantacuzino – supranumit “Grănicerul”, prinț valah din nobila familie a Cantacuzinilor, nepot de gradul 2 al lui Gheorghe Grigore Cantacuzino (“Nababul”). Situate în zona protejată 06, în imediata vecinătate a bisericii Sf. Ilie-Gorgani (monument
istoric), cu una din fațade ieșind în cheiul Dâmboviței, casele Cantacuzino, alcătuite din demisol, parter și mansardă, prezintă caracteristici arhitectonice baroce, specifice caselor boierești construite în preajma anului 1850. Zona protejată în mijlocul căreia se află este încă o zonă relativ prezervată, iar dispariția acestor imobile ar fi prejudiciabilă coerenței și aspectului general al zonei protejate respective. Valoarea istorică și arhitecturală a imobilelor, ca și vechimea acestora le califică pentru clasare.“

Pentru acest gen de cazuri, Legea nr. 422 / 18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice, prevede, la Art. 23 că “Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în ansambluri, situri sau zone de protecţie a monumentelor istorice, se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.”
Aceeaşi Lege, prevede la Art. 22 alin.(3): “Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) sunt eliberate numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.»

De asemenea, la solicitarea Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a Municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Culturii, reputatul arhitect Adrian Crăciunescu a realizat un studiu necesar clasării imobilului situat în str. Gutenberg nr. 3 / Splaiul Independenţei nr. 30, în temeiul Art. 12 din Legea 422 / 18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice. În baza studiului, arhitectul Adrian Crăciunescu recomandă clasarea imobilului.

Între timp, cazul clasării imobilului din str. Gutenberg nr. 3 - Splaiul Independenţei nr. 30, a ajunsîn analiza Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii, unde a fost înaintat prin grija Asociaţiei PRODOMO, urmînd ca acest for să ia o decizie oficială în privinţa clasării imobilului.

Totodată, în 19.01.2010, Asociaţia pentru Memorie Identitară „Carpaţii“ a deschis acţiune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în Dosarul 922 / 302 / 2010, prin care solicită instanţei să dispună suspendarea Autorizaţiei de desfiinţare nr. 247 / 22.06.2009, eliberată de Primăria Sectorului 5. De asemenea, în condiţiile constatării începerii demolării, Asociaţia "Carpaţii" a deschis o acţiune la Tribunalul Bucureşti, prin care solicită, în baza ordonanţei prezidenţiale, sistarea lucrărilor de desfiinţare a imobilului, până la soluţionarea pe fond a cauzei.

În ziua de 25 mai 2010, reprezentanţii Asociaţiei "Carpaţii" au constatat că s-a început desfiinţarea imobilului din str. Gutenberg nr. 3, fiind distruse canaturile, tocurile uşilor, cercevelele, precum şi plafonul dintre parterul şi demisolul clădirii.

Considerăm că, datorita acestor motive, sunt necesare măsuri urgente pentru a preveni o pagubă iminentă, respectiv pentru a preveni distrugerea unui imobil susceptibil de a fi clasat pe lista monumentelor istorice.

Considerentele pentru care subliniem necesitatea sistării imediate a lucrărilor de desfiinţare a imobilului în cauză, rezidă din experienţa unor cazuri asemănătoare, când imobile aflate în situaţii similare, au fost demolate de proprietari de rea-credinţă, prevalîndu-se de intervalul de timp până la dispunerea de către instanţă a suspendării autorizaţiei de desfiinţare. Unul dintre cele mai recente cazuri şi care a fost mult mediatizat de presa scrisă, on-line şi audio-vizuală, este cel al imobilului din bd. Aviatorilor nr. 92, respectiv casa creată de Heriette Delavrancea, distrusă de proprietar în decembrie anul trecut, într-o situaţie similară cazului de faţă.

De asemenea, considerăm important faptul că, în baza Art. 13, lit. (2), pe perioada desfăşurării procedurilor de clasare, imobilului i se aplică regimul de monument istoric, iar Art. 2, alin 2) din Legea 422 / 2001 prevede că „activităţile şi măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public. În condiţiile prezentei legi intervenţiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică.”

Avînd în vedere cele mai sus arătate, subsemnaţii, cetăţeni ai României, cerem: :

1. Obligarea actualului proprietar al imobilului, respectiv SC SFERA IMOBILIARE SRL, să oprească imediat lucrările de demolare începute la imobilul din str. Gutenberg nr. 3 - Splaiul Independenţei nr. 30, până la soluţionarea acţiunii pe fond.
2. Clasarea în lista monumentelor istorice a imobilului în cauză, avînd în vedere valoarea sa memorială, istorică, arhitecturală etc., conform studiului realizat de arhitectul Adrian Crăciunescu.
3. Anularea autorizaţiei de desfiinţare nr. 247 / 22.06.2009, emisă de Primăria Sector 5.

ANEXA:Informaţii referitoare la personalitatea prinţului Gheorghe Cantacuzino - Grănicerul

Prinţ valah din nobila familie a Cantacuzinilor, nepot de gradul 2 al lui Gheorghe Grigore Cantacuzino (“Nababul”). Născut în 1869, la Paris, ca fiu al lui I. G. Cantacuzino, absolvă Şcoala Militară din Craiova şi Şcoala de Infanterie Bucureşti. Este combatant în campania din 1913 şi erou al primului război mondial, unde s-a distins prin vitejia cu care a reuşit să-şi mobilizeze ostaşii în lupta pentru apărarea crâmpeiului de ţară ce rămăsese neocupat de duşmani. Rănit de un obuz, este decorat cu Ordinul “Mihai Viteazul”. În 1917 a comandat brigada de grăniceri de la Târgu Ocna, pe care, după armistiţiu, a dus-o la Iaşi pentru a apăra oraşul de trupele bolşevice ruse. De fapt, de aici îi vine şi porecla “Grănicerul”. A fost deputat de Vâlcea din partea Partidului averescan (1920) şi de Tulcea din partea Partidului Conservator (1922 şi 1926). Din 1935 şi până la moarte, în 1937, a fost preşedinte al Partidului “Totul pentru Ţară”, alcătuit din foştii membri ai Partidului “Garda de Fier”, dizolvat în 1933. De altfel, între 1932 şi 1938, în resedinţa sa din str. Gutenberg 3, a funcţionat sediul Mişcării Legionare.
Prinţul Zizi Cantacuzino a murit în anul 1937, funeraliile sale întrunind un număr impresionant de bucureşteni. Este înmormântat la Cimitirul Bellu.

26/05/2010

Autor: Asociația pentru memorie identitară "Carpații"
Destinatar: Ministerul Culturii si Cultelor - Comisia Nationala a Monumentelor Istorice // Primaria Sectorului 5 // Primaria Capitalei - Primar General Sorin Oprescu // Prefectul Capitalei
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =