Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Modificare a legii 448 / 2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilitati
image

Petitie: "Modificare a legii 448 / 2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilitati"

Facebook share

Propunere amendamente Legea 448/2006 republicata 2008


AMENDAMENTE
La Legea 448 si la unele articolele din Legea 448/2006 – republicată 2008,


Amendament la Legea 448/2006
Inclus in: Articole
Amendament – Proiect pentru modificarea Legii 448/2006 republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Asociaţia A.P.H.R., situată în strada Piata Unirii, nr.5, bloc B12, scara B, partier, Iasi, împreună cu membrii săi şi cu alte persoane cu dizabilităţi, aduce în atenţia Guvernului şi Parlamentului României următorul proiect de lege:

1. Indemnizaţia a unei persoane cu dizabilităţi în valoare de 202 lei lunar alocată pentru handicap grav este foarte mică și nu permite traiul unei persoane cu nevoi speciale, cu atât mai mult a unei persoane cu handicap accentuat, care are un venit de 166 lei lunar. Având în vedere preţurile actuale şi alte cheltuieli specifice handicapului, considerăm că o persoană cu handicap nu poate trăi în România din indemnizația alocată, care nu acoperă nici măcar traiul zilnic, iar foarte multe dintre aceste persoane cu handicap necesită medicamente, absorbante precum și alte cheltuieli de întreținere. Prin urmare, cerem să se mărească aceste indemnizaţii cu 75% în cursul acestui an.

2. Art. 20. – (1) În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obţinerea unei locuinţe, autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuinţelor care aparţin domeniului public al statului ori unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia. (Extras din 448/2006 Republicată)

Propunere : Înfinţarea unei comisii formate din reprezentanţi ai ANPH-ului şi reprezentanţi ai ONG-urilor specifice persoanelor cu dizabilităţi pentru a controla activitatea consiliilor locale cu privire la acest articol din lege. Această comisie să fie autorizată pentru a putea verifica modul de acordare a locuinţelor, procentajul aferent personei cu dizabilităţi şi numărul de spaţii locative deţinute de consiliile locale cu destinaţia locuinţă socială, precum şi modul în care se fac listele de priorităţi.

3. Art. 27. – (1) Persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru achiziţionarea unui singur mijloc de transport şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului. (Extras din 448/2006 Republicată)

Propunere : Conform acestui articol din lege, dorim să se dea posibilitatea achiziţionării unei locuinţe prin credit bancar, indiferent de tipul de handicap al persoanei.
Exemplu : Conform acestui articol din lege, persoanele cu handicap vizual şi auditiv, precum şi alte handicapuri, cu excepţia celor cu handicap locomotor, nu pot beneficia de aceste facilităţi, deoarece nu au ce modificări să facă în locuinţă pentru nevoile individuale de acces. Considerăm că este nedrept să nu poată beneficia de acest articol toate persoanele cu handicap, deoarece legea 448/2006 face referiri la toate tipurile de handicap, şi s-ar putea da posibilitatea şi celorlalte persoane cu handicap să achiziţioneze o locuinţă beneficiind de credit bancar conform legii.

4. Propunere: Dorim să se revină la scutirea abonamentului de lumină şi scutirea abonamentului radio-tv.

5. Scutire la taxa pentru parcarea automobilului de la adresa de domiciliu sau de la reşedinţa acestuia, indiferent de tipul de handicap.

6. Dorim să se acorde indemnizaţia de creşterea a copilului de la 0 la 2 ani copilului și mamei care are dizabilitate în grad grav, accentuat sau mediu, chiar dacă nu a lucrat în ultimele 12 luni de sarcină, ţinând cont de faptul că mamele cu dizabilitate nu au putut lucra din cauza handicapului sau din cauza complicaţiilor apărute în timpul sarcinii. Sunt cazuri care au îndeplinit cuantumul de cotizare pentru pensie conform legii 19 art. 47, aliniatul 2 din legea pensiei, care ies la pensie la o vârstă de 30-35 de ani, iar după această perioadă s-au căsătorit şi au rămas însărcinate. Considerăm că trebuie să se aibe în vedere şi mamele cu dizabilitate pentru a li se acorda acest drept.

7. Dorim ca și consiliile locale împreună cu direcţia de asistenţă socială permită persoanei cu dizabilităţi să opteze modul de primire a drepturilor băneşti, si alte drepturi şi anume: prin casieria direcţiei de asistenţă socială, prin mandat poştal sau prin card bancar.
8. Propunem ca persoanele cu dizabilităţi care beneficiază de bilete gratuite CFR să poată opta în legătură cu modul de a beneficia de aceste bilete gratuite. Deoarece sunt persoane cu dizabilităţi care nu circulă cu CFR şi în cazul acesta ei nu ridică biletele de la direcţia de asistenţă socială. Persoanele care nu vor biletele de CFR să primească în schimbul acestora o sumă de bani, echivalentă cu un bilet dus -întors, ruta Iasi - Timisoara, la accelerat. Menţionăm – la cererea persoanei cu dizabilităţi.

9. Considerăm că pentru o persoană cu dizabilităţi gradul I grav şi imobilizată la pat, ca fiind ineficientă angajarea a unui asistent personal care să lucreze doar 8 ore pentru această persoană, deoarece și după aceste 8 ore, persoana cu handicap grav are nevoie să fie asistată în continuare. În acest caz, considerăm că trebuie prelungit programul la cel puţin 16 ore pe zi. Ţinând cont doar de cazurile excepţionale, respectiv acele persoane cu handicap care locuiesc singure.

10. Solicităm ca toate unităţile bancare să angajeze persoane cu dizabilităţi ca și operator calculator, toate unităţile publice care deţin centrală telefonică cu sistem de telefonie internă să angajeze persoane cu dizabilităţi, toate unităţile publice care deţin lifturi cu însoţitor, să fie obligate să angajeze persoane cu dizabilităţi pe aceste posturi, Centrele Medicale, Spitalele, alte unitati Medicale si Agentii Economici sa angajeze Maseouri si Balniofizioterapeuti, deasemenea acestia sa li se ofere unele avantaje de a angaja personae cu dizabilităţi .
Considerăm că posturile menţionate sunt compatibile pentru ca o persoană cu dizabilităţi să poată fi angajată.” – in functie de tipul dizabilitatii !!

11. Art. 75. – (1) Persoanele cu handicap au dreptul să li se creeze toate condiţiile pentru a-şi alege şi exercita profesia, meseria sau ocupaţia, pentru a dobândi şi menţine un loc de muncă, precum şi pentru a promova profesional.
e) să iniţieze şi să dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajării şi păstrării în muncă a persoanelor cu handicap; (Extras din 448/2006 Republicată)

Propunere : Scutirea acestor unităţi de TVA-ul pe carburant, TVA-ul pe materia primă şi TVA-ul pe electricitate.

12. Art. 28. – Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(Extras din 448/2006 Republicata)

Propunere : Dorim ca acest articol să se aplice pentru toate tipurile de handicap. Acest articol să fie valabil şi pentru instituţiile care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi.

Propunere: Datorita faptului ca se fac foarte multe fraude la nivelul farmaciilor dorim ca sa se faca o baza de date ale persoanelor cu dizabilitati fara ca sa se ceara copie de pe certificatul de incadrare ca persoana cu dizabilitati.

Mentioam ca sau facut foarte multe fraude de catre farmacisti cu aceste copii de pe certificatele de iincadrare ale persoanelor cu dizabilitati .Modificarea unor Articole din Legea 448 republicata in 2008

Textele actuale din Legea 448/2006 – republicată în M.O. Partea I, nr.1/03.01.2008 Propunere amendament
- text nou sau reformulat MOTIVARE

CAPITOLUL II
SECŢIUNEA 1: SĂNĂTATE ŞI RECUPERARE


Art. 10. – “Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru”.
Text nou. Art.10:
Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe
timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, astfel:
- persoanele cu handicap grav, gratuit în proporţie de 100%
- persoanele cu handicap accentuat pe timpul spitalizării şi pentru asistenţă medicală şi tratament ambulatoriu, gratuit în proporţie de 100%, dar
pentru medicamente în proporţie de 90%
-persoanele cu handicap mediu şi uşor conform condiţiilor stabilite în contractul cadru. Generozitatea prevăzută în textul articolului 10 din lege, sub aspectul „gratuităţii” asistenţei medicale şi medicamentelor este în mare parte contrazisă de realitatea socială, prevederile contractului cadru fiind în mică măsură de acord cu litera şi spiritul textului de lege.
Persoanele cu handicap, familiile aparţinătoare sunt obligate la suportarea de celtuieli atât pentru asistenţă medicală, în special pentru cea de nivel înalt, cât şi pentru medicamente, estimările noastre fiind la nivelul a 35-40%. Apreciem ca mult şi de neacceptat luând în considerare:
- aproximativ 50% din totalul persoanelor cu handicap sunt în mediul rural cu mijloace de suzistenţă precare.
Ordinul comun nr. 762/1992/2007, privind aprobarea noilor criterii medicopsihosociale pentru încadrarea în grad de handicap, va conduce la diminuarea totalului persoanelor cu handicap (estimăm că în proporţie de 35%) astfel că, economiile ce se vor face în sistem, vor putea acoperi „ gratuităţile” propuse de noi în noul text.

Art. 11. – (1) În vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:
a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
Text nou. Art.11-(1):
În vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:
a) dispozitive medicale gratuite în proporţie de 100% pantru handicapul grav; gratuite în proporţie de 90% pentru handicapul accentuat, iar pentru
celelalte categorii de handicap mediu şi uşor, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;
Idem la care adăugăm:
- preţurile de referinţă din listele anexă la Contractul – cadru sunt la nivelul de 50-60% din preţurile de piaţă, persoanele cu handicap, familiile aparţinătoare urmând a depune eforturi financiare peste posibilităţile lor.
- exemplul unei proteze auditive: care figurează în lista preţurilor de referinţă aproximativ 800 lei şi pe piaţa de desfacere se găseşte între 1500 şi 3000 de lei.
- prevederea imperativă a proporţiilor gratuităţilor este benefică celor ce au nevoie de solidaritatea societăţii cel mai mult.

SECŢIUNEA a 5-a: TRANSPORT

Art.23 – (1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
b) însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
c) însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat
Text nou Art.23 – (1)
Persoanele cu handicap grav şi accentuat, pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul, beneficiază, lunar, de o indemnizaţie în cuantumul echivalent al unui abonament de transport local, stabilit prin Hotărârea Guvernului.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav şi accentuat, pe perioada care îl are în îngrijire., supraveghere şi întreţinere.
(3) Nu pot beneficia de prevedereile alin.(1): persoanele cu handicap care sunt reţinute arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.

Notă: această sumă poate fi prevăzută în bugetul personal complementar
Cap. III

Secţiunea 5., unde sunt prevăzute ordonatorii de credite, sursele de finanţare etc.
Situaţiile generate de art.23
– alin. (1), (2), (3),(4),(5) ale actualei legi sunt:
- persoanele îndreptăţite atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, se deplasează la două autorităţi: primăria de domiciliu pentru abonamentul de transport local organizat, DGASPC
– judeţean pentru legitimaţia valabilă pe întreg teritoriul ţării.
- gestionarea acestor legitimaţii, decontările între prestatorii serviciilor publice de transport urban presupun o birocraţie imensă, tensiuni între prestatori, neânţelegeri şi costuri ridicate.
Prin propunerea noastră se crează un mod echitabil de atitudine pentru toate persoanele cu handicap.
A se ţine cont că foarte mulţi operatori primesc sume importante fără să presteze serviciul în beneficiul persoanei cu handicap, mijloacele de transport nefiind adaptate. Se elimină discriminarea dintre categoriile de handicap.

Art. 24. – (1) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:
a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;
b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.
(4) Beneficiază de prevederile alin. (3) şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora.
(5) Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă.
(6) Beneficiază de prevederile alin. (5) şi asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.
(7) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1)-(6) se asigură din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
Text nou Art. 24 (1) Persoanele cu handicap grav şi accentuat aistenţi personali, beneficiază anual de 12, respectiv 6 indemnizaţii de călătorie interurbană cuantificate la nivelul costurilor biletelor CFR – la tren accelerat clasa a II-a pentru o distanţă dus-întors totală de 600 km.
Notă: Se elimină alineatele (2), (3), (4)
Următorul aliniat este pentru alin. (5) şi (6) pe care le-am contopit reformulând astfel:
(2) Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă, asistenţi personali sau însoţitorii acestora, după caz, vor beneficia de indemnizaţii de călătorie suplimentară în funcţie de recomandarea centrului, de dializă, în condiţiile alin.(1).
Alin. (7) devine în propunere
alin. (3)
(3) Sumele aferente drepturilor prevăzute la alin.(1) şi (2) se asigură din bugetul de stat prin bugetul ANPH.

Studiul realizat de noi arată că 75% din persoanele cu handicap care au răspuns chestionarului, îşi procură biletele şi le folosesc sub 50% din numărul lor în proporţie de 65 %. Nefolosirea lor 100% se datorează neadaptărilor mijloacelor de transport, acestea fiind accesibile numai pentru handicapul vizual, auditiv, somatic, mintal. Ceilalţi, în marea lor majoritate fac deplasările pentru tratament şi recuperare cu mijloace auto ale familiilor, rudelor, prietenilor şi, evident nu folosesc biletele.
Propunerea noastră ar elimina birocraţia, ar reduce costurile în sistem cu decontările făcute de DGASPC şi operatori, costurilre cu tipărirea, gestionarea şi administrarea acestora de către autorităţi şi persoanele cu handicap ( pentru acest serviciu se emite şi o legitimaţie specială).
Toate persoanele cu handicap ar deveni egale în faţa legii. Reamintim faptul că 96% din totalul persoanelor cu handicap sunt neinstituţionalizate şi că în România, totalul acestora reprezintă 3,2% din totalul populaţiei.

SECŢIUNEA a 7-a
Facilităţi
Art. 26. – Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:
a) scutire de impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială;
b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;
Text nou Art. 26.
Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale direct sau prin familiile aparţinătoare, după caz:
a) scutire de impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială pentru ei şi pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav
b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren astfel:
- pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat propietari
- pentru familiile aparţinătoare în cazul copilului cu handicap grav şi accentuat până la împlinirea vârstei de 18 ani
- pentru familiile aparţinătoare în cazul adultului cu handicap grav şi accentuat pus sub interdicţie sau nepropietare dacă locuieşte cu familia.
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului cât şi a unui singur autoturism al familiei aparţinătoare în cazul copilului cu handicap grav şi accentuat, a adultului cu handicap grav şi. accentuat pus sub interdicţie sau pus în situaţia de a depinde de autoturismul familiei.

Atât prevederile Legii 448/2006 republicată cât şi ale Codului Fiscal acordă facilităţile privind scutirea pe impozitul pe venituri, clădirea şi terenul afferent adulţilor cu handicap integraţi social, propietari.
Se omite faptul că foarte mulţi, în sistem, nu vor putea fi niciodată activi, propietari de auto, terenuri, clădiri.
Familiilor care îi îngrijesc le revine sarcina de a se ocupa de tratament, hrană, igenă, recuperare şi ele nu beneficiază de facilităţi pentru scutirea de la plata impozitului pe clădirea în care locuieşte persoana cu handicap, pe taxa auto pentru autoturismul care îl deserveşte pe cel cu handicap etc;.
Prevederile actuale sunt discriminatorii, cu adresabilitate la persoanele cu handicap propietare de case şi trenuri, autoturisme şi spre care societatea se dovedeşte mult solidară. Considerăm că se pot îndrepta aceste facilităţi şi spre cei lipsiţi de şansa pentru care familiile aparţinătoare depun eforturi supraomeneşti.
Asistenţii personali sunt salariaţii primăriilor de domiciliu şi salarizarea lor legală este sublimă dar lipseşte cu desăvârşire. Majoritatea sunt salarizaţi sub minimul pe economie sau la minimul legal (521 minim; 730 maxim). În condiţiile reale ( vezi studiul nostru) constatate şi cu caracter generalizat, scutirea impozitului pe venit pentru asistentul personal ar fi binevenită. Scutirea de la plata taxei pentru auto ( taxă locală) s-ar pune de acord, legal, cu scutirea de la plata rovignetei şi pentru autoturimele persoanelor care au în îngrijire – vezi art.28 din Lege.

- supuse aprobării AGA din 10.07.2010

13/10/2010

Autor:  
Destinatar: Guvernul Romaniei
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
Stiri in legatura cu aceasta petitie:

Informatii 07/01/2011
http://www.sursadestiri.ro/ue-ratifica-prevederile-conven-iei-na-iunilor-unite-privind-drepturile-persoanelor-cu-handicap-s064046556.html

*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
- introduceti codul de mai jos
captchaCode