Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Înscrierea în COR, a ocupaţiilor referent de stare civilă, inspector de stare civilă, consilier de stare...
image

Petitie: "Înscrierea în COR, a ocupaţiilor referent de stare civilă, inspector de stare civilă, consilier de stare civilă"

Facebook share

Domnule Ministru,

Prin prezenta petiţie, noi, Asociaţia Naţională a Funcţionarilor de Stare Civilă din România, asociaţie profesională a funcţionarilor cu atribuţii de stare civilă înregistrată în Registrul persoanelor fără scop patrimonial sub nr. 285/A/2010 a Judecătoriei Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Eternitate nr.84, vă solicităm sprijinul pentru profesionalizarea activităţii de stare civilă din România prin înscrierea în COR, Grupa majoră 2-subgrupa 2422 a următoarelor ocupaţii : referent de stare civilă, inspector de stare civilă, consilier de stare civilă.

Activitatea de stare civilă este nu numai una dintre cele mai vechi activităţi din România şi din întreaga lume (primele înregistrări de stare civilă datând din anul 1581) dar este o activitate esenţială pentru existenţa statului şi cetăţeanului român:
”Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice prin care se dovedeşte naşterea, căsătoria sau decesul unei persoane. Acestea se întocmesc în interesul statului şi al persoanei şi servesc la cunoaşterea numărului şi structurii populaţiei, a situaţiei demografice, la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.”( Legea 119/1996,cu privire la actele de stare civilă- art.1)
În conformitate cu prevederile art.3-alin.1 din legea menţionată, activitatea de stare civilă se desfăşoară în fiecare din cele 3187 unităţi administrativ-teritoriale din România, fiind exercitată de aproximativ 8000 de funcţionari.

Statul învederează importanţa atât a instituţiei stării civile cât şi a persoanei/persoanelor care o exercită prin includerea acesteia în atribuţiile exercitate de către primar în calitate de reprezentant al statului (art.63-alin.1,lit a şi alin.2 , art.64-alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale), investind această funcţie cu prerogative ale puterii de stat. În acelaşi timp, legiuitorul încadrează această atribuţie în categoria celor care pot fi delegate stipulând expres că „primarul poate dispune delegarea acestei atribuţii „secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu” (art.65 - Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale) care vor presta această activitate „în calitate de reprezentant al statului”. Aceste prevederi sunt preluate implicit şi de legislaţia specială de reglementare a activităţii de stare civilă, în speţă Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată (art.3-alin.2) şi HG 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă (art.1).

În mod paradoxal legiuitorul, deşi reglementează foarte clar activitatea, cine poate exercita această activitate, nu reglementează decât statutul primarului şi al secretarului unităţii administrativ-teritoriale prin înscrierea ca şi ocupaţii în COR ( Grupa Majoră 1-subgrupa1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale) omiţând reglementarea categoriei funcţionarilor publici cu competenţe în stare civilă prin înscrierea şi a acestora ca şi ocupaţii în COR .

Interesele statului şi al cetăţenilor impun nu numai necesitatea ci şi obligativitatea realizării acestei reglementări deoarece numai prin statuarea ca şi ocupaţie vor putea fi impuse standarde ocupaţionale, un statut profesional şi structuri de pregătire prealabilă de specialitate, educaţie şi perfecţionare continuă care să formeze funcţionari publici cu competenţele profesionale cerute de lege.
Este important faptul că deşi legislaţia menţionează că aceste atribuţii pot fi realizate de către primar, secretar şi funcţionari publici din subordinea acestora, realitatea în teritoriu este că de fapt în aprox. 90% din cele 3187 unităţi administrativ-teritoriale activitatea este delegată şi exercitată efectiv numai de către diverşi funcţionari.

Domnule Ministru, după cum deja am menţionat, în România activitatea de stare civilă se exercită în fiecare din cele 3187 structuri administrativ-teritoriale de către un total de aproximativ 8000 de funcţionari care exercită prerogative de reprezentanţi ai statului fără a avea un statut legal foarte bine reglementat prin apartenenţa la o ocupaţie înscrisă în COR şi un standard ocupaţional ce ar crea competenţele cerute de lege.

Vă mulţumim.Domnului Ministru al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

02/04/2012

Autor:  
Destinatar: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
- introduceti codul de mai jos
captchaCode