Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Gara de la Brad - Monument în pericol!
image

Petitie: "Gara de la Brad - Monument în pericol!"

Facebook share

Gara din municipiul Brad, construită în secolul XIX, este un monument de arhitectură de importanţă locală, înscris la poziţia 201 din lista monumentelor istorice, cuprinsă în Ordinul nr. 2361/2010 al Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional (codul LMIHD-II-m-B-03-265).
Starea sa actuală este una de degradare avansată, clădirea fiind în paragina de peste 12 ani.
Toate demersurile administraţiei publice locale, de peste 10 ani, pentru reabilitarea clădirii de către proprietar, şi anume Compania Naţionala de Cai Ferate CFR SA, au rămas fără ecou sau doar simple promisiuni.
Gara din Brad este o adevărată capodopera arhitecturala, unica la noi în ţară, o construcţie asemănătoare existând în ţinutul Tirol (Austria).
Administraţia publică locală a municipiului Brad consideră oportun ca în clădirea Gării din Brad, pe lângă funcţionalitatea actuală, să amenajeze un Muzeu al Ţării Zarandului organizat printr-o colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale din Ţara Zarandului.
Prin semnarea petiţiei ne sprijiniţi în a atrage atenţia asupra acestui monument aflat în pericol şi a determina proprietarul si instituţiile competente la reabilitarea lui.

http://www.primariabrad.ro/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/198/

13/01/2012

Autor: Primaria municipiului Brad
Destinatar: GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII, MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL, PREFECTURA JUDEŢULUI HUNEDOARA, COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE “CFR” SA, SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIŞOARA
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =