Exprimă-ţi opinia liber. Creează sau semnează o petiţie online.
Prima pagina » Petitii online » Plângere împotriva procedurilor ilegale practicate de Ambasada/Consulatul României din Chişinău
image

Petitie: "Plângere împotriva procedurilor ilegale practicate de Ambasada/Consulatul României din Chişinău"

Facebook share

Către: Preşedintele Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, Ioan STAN | Camera Deputaţilor, Parlamentul ROMÂNIEI
De la: Asociaţia Hyde Park, cu sediul in R.Moldova, Chişinău

Domnule Preşedinte al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, Ioan STAN,

Având în vedere faptul că în ultima perioadă tot mai mulţi români din R.Moldova reclamă faptul că Ministerul Afacerilor Externe din România, prin misiunea diplomatică a Ambasadei Românei din Chişinău, încalcă în mod constant dispoziţiile legii 21/1991 modificată şi republicată privind cetăţenia română în ceea ce priveşte recunoaşterea dreptului de a înregistra cererea de redobândire a cetăţeniei române, vă adresăm prezenta

P L Â N G E R E

Prin care vă solicităm:

1) Sa demaraţi o anchetă împotriva funcţionarilor din cadrul Direcţiei Relaţii Consulare, Direcţiei Generale Afaceri Consulare şi împotriva Consulului şi Ambasadorului României din Chişinău – R.Moldova, toţi aflându-se în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, pentru încălcarea dispoziţiei Legii nr. 21/1991 art. 12 al. 2 din legea cetăţeniei române, potrivit cărora: „Persoanele care au domiciliul sau reşedinţă în străinătate pot depune cererea de redobândire a cetăţeniei române, însoţită de actele care dovedesc indeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale României. Cererile vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru Cetăţenie”;

2) Să constataţi ilegalitatea practicii/criteriului de invitare a cetăţenilor pentru depunerea dosarelor de redobândire a cetăţeniei române în ordinea cronologică a înregistrării cererilor de intenţie;

3) Să învederaţi funcţionarilor mai sus enumeraţi să anuleze şi să înceteze aplicarea acestui criteriu cronologic – criteriu abuziv – şi să respecte litera legii 21/1991, a dispoziţiilor art.1 al 3 din Constituţie, potrivit căruia „România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, dreptatea reprezintă valori supreme şi sunt garantate”.

Potrivit dispoziţiilor legale mai sus enunţate, Consulatul României din Chişinău, R.Moldova, are obligaţia să primească o cerere de redobândire fără a condiţiona cetăţeanul să efectueze acte suplimentare pentru a depune sau înregistra actele necesare redobândirii cetăţeniei române.

În fapt, începând cu anul 2003, cu permisiunea funcţionarilor din cadrul Direcţiei Relaţii Consulare şi Direcţiei Generale Afaceri Consulare din Ministerul Afacerilor Externe, Consulatul României din Chişinău a instituit un obicei, o practică (nereglementată de lege!) potrivit căreia un român din R.Moldova care doreşte să înregistreze o cerere de redobândire a cetăţeniei române este „constrâns” să înregistreze iniţial pe cale poştală o cerere de intenţie. Peste o perioadă incertă de timp (uneori se ajunge şi la 5-6 ani!), Consulatul va procesa cererea de intenţie şi va invita cetăţenii în ordinea cronologică înregistrării acestor cereri de intenţie pentru depunerea dosarelor de redobândire a cetăţeniei române.

Prin urmare, criteriul de primire a cererilor de redobândire a cetăţeniei române de la cetăţenii moldoveni, etnici români la sediul Consulatului României din Chişinău este cel al ordinii cronologice de înregistrare a cererilor de intenţie, criteriu nereglementat şi nerecomandat de legea 21/1991, fiind astfel în afara legii.

La ora actuală, de exemplu, sunt invitate să înregistreze cererile de redobândire persoanele care au expediat prin poştă cereri recomandate pe parcursul anulului 2006, deci cu aproape 4 ani în urmă.

Potrivit art. 42 din Legea 188/199 cu privire la statutul funcţionarilor publici, funcţionarii Minsiterului Afacerilor Externe au obligaţia să îşi îndeplinească cu profesionalism şi imparţialitate îndatoririle de serviciu.

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 65 din aceeaşi lege, „Încălcarea de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civilă prevăzute de lege constituie abatere disciplinară a acestora”; potrivit prevederilor al.2 lit. a şi b, constituie abatere disciplinară „întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor”, respectiv „neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor”.

Domnule Preşedinte Ioan STAN, statul român îşi exercită suveranitatea prin Parlament, care a adoptat legi clare în ceea ce priveşte redobândirea cetăţeniei române, însă anumiţi funcţionari ai statului, plătiţi de către acesta, înţeleg să abuzeze de funcţiile şi poziţiile pe care le ocupă în anumite ministere sau consulate şi interpretează în mod abuziv legea 21/1991 privind cetăţenia română după metode doar de aceştia cunoscute, interpretând şi încălcând legea într-un mod cât se poate de vizibil.

Acestea fiind spuse, vă solicităm încă o dată să anchetaţi activitatea funcţionarilor din cadrul Direcţiei Relaţii Consulare, Direcţiei Generale Afaceri Consulare, respectiv a Consulului şi Ambasadorului României din Chişinău, R.Moldova, să ne comunicaţi rezultatele anchetei la adresele noastre indicate în antet, să luaţi măsurile legale ce se impun împotriva acestor funcţionari.

29 decembrie 2009

Cu deosebită consideraţie,

1. Asociaţia Hyde Park, prin Preşedinte – Parascovia TOPADA

2. Asociaţia ....

3. Asociaţia .....

30/12/2009

Autor: Asociaţia Hyde Park
Destinatar: Preşedintele Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii, Ioan STAN - Camera Deputaţilor, Parlamentul ROMÂNIEI
Categorie: Social.
Petitie si semnaturi in format: XLSxls   PDFpdf
*Stiri, informatii in legatura cu petitia:
*Cod validare:
 =